مبدا

مقصد
تاریخ رفت
تعداد مسافر
1 بزرگسال / اکونومی
  • بزرگسال (12+)
  • کودک (2-12)
  • نوزاد (<2)
 • حداکثر تعداد مسافر 9 نفر می باشد.
مبدا

مقصد
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تعداد مسافر
1 بزرگسال / اکونومی
  • بزرگسال (12+)
  • کودک(2-12)
  • نوزاد (<2)
 • حداکثر تعداد مسافر 9 نفر می باشد.
مبدا

مقصد
تاریخ رفت
مبدا

مقصد
تاریخ رفت

تعداد مسافر
1 بزرگسال / اکونومی
  • بزرگسال (12+)
  • کودک(2-12)
  • نوزاد (<2)
 • حداکثر تعداد مسافر 9 نفر می باشد.

ارزش های سازمانی شرکت پرستو سیر

 • پ پایش مداوم رضایت کلیه ذینفعان و رعایت حقوق ایشان با برقراری تعادل بین آن ها، در مسیر تعالی سازمانی
 • ر راستگویی، صداقت و احترام متقابل در تمامی ارتباطات درون و برون سازمانی
 • س سپاسگزاری و قدردانی از تلاش، همراهی و همدلی کارکنان تا همیشه و حفظ کرامت های ایشان
 • ت توجه کامل و دقیق به مسئولیت های اجتماعی همزمان با خواسته های مشتریان و اهتمام به تامین کامل آن ها با توجه به اصل مشتری محوری
 • و وظیفه شناسی و انجام امور درست در زمان و مکان مناسب به صورت کارا و اثربخش
 • س سلامت نفس و رعایت اخلاق حرفه ای
 • ی یادگیری درون و برون سازمانی در جهت بهبود مداوم و ارتقای همیشگی فرایندها همراه با خلاقیت و نوآوری
 • ر رشد توانمندی ها و قابلیت های دانشی و اجرایی کارکنان در راستای رشد و تعالی سازمانی